ГОЛОВНА
Види систем

Технічна література для покращення знань

Види систем

ПРОТИПОЖЕЖНІ СИСТЕМИ

Системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Cистеми пожежної сигналізації (СПС), призначена для завчасного виявлення джерел спалаху, тобто для боротьби з вогнем на першій стадії пожежі. Крім того, у функціональні можливості таких систем входять: передача сигналу на пост пожежного спостереження, запуск механізмів сповіщення людей про займання, відключення вентиляції, електротехнічного обладнання, запуск системи пожежогасіння, димовидалення, розблокування систем контролю доступу. Основне призначення системи сповіщення — це попередження людей, які знаходяться в будівлі, про пожежу або іншу аварійну ситуацію та управління евакуацією.

Автоматичні системи пожежогасіння

Автоматична система пожежогасіння (АСПГ) — система пожежогасіння, що автоматично спрацьовує при перевищенні контрольованим чинником (чинниками) пожежі встановлених порогових значень в зоні, що захищається. Вживання таких систем, де вогнегасна речовина при спалаху автоматично подається в приміщення, яке захищається, особливо виправдано при захисті дорогого обладнання, матеріалів або цінностей. Установки автоматичного пожежогасіння дозволяють ліквідовувати на ранній стадії спалах твердих, рідких і газоподібних речовин, а також електроустаткування під напругою. Такий спосіб гасіння може бути об’ємним при створенні вогнегасної концентрації за всім обсягом приміщення, яке захищається, або локальним — у випадку, якщо вогнегасна концентрація створюється довкола пристрою, яке захищається.

Система димовидалення

Важливо для безпеки людей створити протидимний захист приміщень і особливо шляхів евакуації. Протидимний захист забезпечу¬ється обмеженням розповсюдження продуктів горіння по будівлях та приміщеннях, ізоляцією можливих місць виникнення по¬жежі, примусо¬вим видаленням диму. Ці задачі вирішуються за допо¬могою об’ємно-плану¬вальних та конструктивних рішень при проектуванні об’єктів, деякими технологічними прийомами в процесі будів¬ництва, завдяки використанню спеціальних пристроїв і вентиляційних систем, які призначені для видалення диму, зниження температури і конденсації продуктів горіння.

Внутрішній пожежний водопровід

Пожежні водопроводи діляться на зовнішні і внутрішні. Вони являють собою замкнуту систему труб, пожежних кранів та інших елементів, призначених для гасіння пожеж. Підрозділяється внутрішній пожежний водопровід на багатофункціональний і спеціальний. Спеціальний призначений тільки для гасіння вогнищ загоряння і пожеж, подає воду тільки до пожежного крана. Багатофункціональний може бути складовою частиною господарського водопроводу.

Вогнезахист конструкцій являє собою важливу складову частину системи заходів, які забезпечують пожежну безпеку

У будівельних конструкціях можуть використовуватися найрізноманітніші матеріали — як за походженням, так і за класом пожежної небезпеки. Вогнезахист є найголовнішою мірою, сприяє профілактиці пожеж, а також є пасивним засобом захисту від пожеж. Це підвищує фактичну вогнестійкість конструкції до необхідних значень і обмежує поширення вогню. Крім того, вона знижує горючість матеріалів, запобігає загорянню, уповільнює або навіть припиняє початок пожеж і допомагає швидко локалізувати його.

СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ

Вентиляція є одним із найважливіших санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують нормалізацію повітряного середовища у приміщенні. Ефективна робота систем вентиляції сприяє також вирішенню проблеми захисту повітряного басейну. Відповідно до СНиП 2.04.05-91 у всіх виробничих приміщеннях має бути передбачена система вентиляції.Вентиляція — це організований, тобто такий, що розраховується й регулюється, повітрообмін у приміщеннях (житлові, промислові і громадські будівлі).Неорганізоване надходження і видалення повітря відбувається через щілини і пори зовнішніх огорож (інфільтрація), через вікна, кватирки, отвори (провітрювання).Завдання вентиляції — забезпечення чистоти повітряного середовища і передбачених нормами параметрів мікроклімату.

Що таке HVAC (опалення, вентиляція та кондиціювання повітря)?

HVAC означає опалення, вентиляцію та кондиціонування повітря. В обчислювальній техніці, особливо в корпоративних центрах обробки даних, системи HVAC контролюють навколишнє середовище (температуру, вологість, повітряний потік і фільтрацію повітря), і їх необхідно планувати та експлуатувати разом з іншими компонентами центру обробки даних, такими як обчислювальне обладнання, кабелі, сховище даних, протипожежна система. системи захисту, фізичної безпеки та живлення.

Майже все ІТ-обладнання постачається з екологічними вимогами, які включають прийнятні діапазони температури та вологості. Ці вимоги зазвичай описуються в специфікаціях продукту або посібниках із фізичного планування. Система опалення, вентиляції та кондиціонування в центрі обробки даних повинна враховувати всі вимоги до навколишнього середовища для всього спектру пристроїв, а також відповідні протипожежні, безпечні та екологічні проблеми. З цієї причини систему HVAC необхідно ретельно планувати, впроваджувати та підтримувати. Це також має включати готовність до стихійних лих. Наприклад, центр обробки даних може впроваджувати резервні компоненти HVAC, мати під рукою запасні частини або підтримувати резервні системи, такі як портативні кондиціонери.

Що включає HVAC?

Система HVAC підтримує регульовану температуру, контролює рівень вологості та забезпечує оптимальну якість повітря. Як вказує абревіатура HVAC, система включає такі компоненти: Опалення. Система опалення, вентиляції та кондиціонування включає певний тип обладнання, як-от піч, котел або тепловий насос, для генерування тепла, яке використовується для обігріву внутрішнього простору. Обладнання може бути націлено на кімнату, зону або всю будівлю. Опалювальне обладнання використовує різні методи для обігріву приміщення (провідність, конвекція або випромінювання) і використовує різні типи ресурсів для виробництва тепла, такі як електрика, пропан, мазут або природний газ. Хоча опалення зазвичай не є основною проблемою в центрах обробки даних, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, воно все одно є важливим фактором, особливо в холодному кліматі, де тепло може знадобитися для захисту зовнішнього обладнання або компонентів, таких як чиллери. Вентиляція. Комплексна система вентиляції є важливою для ефективного ОВК. Вентиляція є окремим механізмом від опалення або кондиціонування повітря, але працює разом з обома, підтримуючи потік повітря, необхідний для ефективного обігріву або охолодження будівлі. Крім того, він обмінюється внутрішнім повітрям із зовнішнім, щоб забезпечити приплив свіжості. Вентиляція також може відігравати роль у фільтрації повітря або підтримці належного рівня вологості, залежно від системи опалення чи охолодження. Належна вентиляція особливо важлива в центрах обробки даних, де вона використовується разом із кондиціонуванням повітря для охолодження ІТ-інфраструктури. Центри обробки даних використовують різноманітні стратегії для вентиляції та охолодження своїх систем залежно від типу обладнання та його розташування. Кондиціонер. Система HVAC включає певний тип обладнання для охолодження циркулюючого повітря. Підхід до охолодження може значно відрізнятися від одного комерційного приміщення до іншого. Наприклад, обладнання для кондиціонування повітря може бути розташоване всередині будівлі або зовні, наприклад, на даху. Він також може використовувати воду для контролю температури, а не охолоджувач. Крім того, він може відігравати роль у фільтрації повітря або контролі вологості, працюючи разом із системою вентиляції. Центри обробки даних значною мірою залежать від кондиціонування повітря, щоб забезпечити належну роботу ІТ-інфраструктури, використовуючи різноманітні стратегії для охолодження та вентиляції своїх систем.

СИСТЕМИ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ

Для забезпечення ефективної роботи сучасного обладнання зв’язку та використання повною мірою його можливостей велике значення має наявність надійного, стійкого до впливу корозії контура заземлення із стабільно низьким опором розтіканню основних заземлювачів. Під блискавкозахистом слід розуміти цілий комплекс технічних рішень, спеціальних пристосувань, створених для запобігання попаданню блискавки в різні будівлі, споруди. Таким чином, система блискавкозахисту допомагає уникнути пожеж, руйнувань унаслідок влучень блискаво

Порядок улаштування блискавкозахисту будівель та споруд в Україні регламентовано ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Причому вимоги цього документа поширюються на проектування, будівництво та експлуатацію блискавкозахисту всіх без винятку будівель, споруд і промислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми власності.

Система блискавкозахисту будівель або споруд включає зовнішню та внутрішню блискавкозахисні системи (далі — БЗС). При цьому зовнішня БЗС захищає об’єкт від прямих ударів блискавки. Тоді як внутрішня БЗС захищає чутливе електрообладнання об’єкта від вторинних проявів блискавки. Зовнішня БЗС складається з блискавкоприймачів, струмовідводів та заземлювачів. Вона може бути відокремленою (ізольованою) від споруди (блискавковідводи, що стоять окремо, — стрижневі або тросові, а також сусідні споруди, що виконують функції природних блискавковідводів) або встановленою безпосередньо на об’єкті, що захищається. Внутрішня БЗС здійснюється шляхом встановлення спеціальних пристроїв захисту від імпульсних перенапруг, а також шляхом екранування чутливого електрообладнання.

Розміщення пристроїв блискавкозахисту рекомендовано здійснювати на стадії проектування нового об’єкта (п. 1.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008). Це полегшить розроблення і виконання пристроїв блискавкозахисту, сполучених з самою будівлею, дозволить поліпшити її естетичний вигляд, підвищити ефективність блискавкозахисту, мінімізувати його вартість і трудовитрати.

В існуючих будівлях необхідні заходи щодо блискавкозахисту вибирають з урахуванням її конструктивних елементів, існуючого силового й інформаційного устаткування (п.п. 8.6.1 ДСТУ Б В.2.5-38:2008). Майте на увазі: відповідно до п.п. 9.2.2 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 блискавкозахисні пристрої на діючих об’єктах після їх монтажу приймає робоча комісія. Склад такої комісії визначає замовник. Зокрема, до її складу, як правило, залучають.

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ

Що таке електричні системи?

Електричні системи використовуються для забезпечення живлення для різних застосувань. Є три основні компоненти електричної системи: джерело живлення, система розподілу та навантаження. Джерело живлення забезпечує енергію, яка протікає через систему, а система розподілу допомагає розподіляти цю енергію між різними навантаженнями. Навантаження – це те, що використовує енергію від системи, як-от освітлення, прилади та двигуни. Разом ці три компоненти забезпечують живлення для різних потреб.

Автобусні шляхи

Метод доріжки та провідника є одним із найпоширеніших методів, що використовуються під час електроустановок. У ньому використовуються канали та провідники для проведення електричного струму за допомогою гнучкого або жорсткого неметалічного трубопроводу та трубок у поєднанні з провідником заземлення обладнання для завершення ланцюга. Цей метод можна використовувати у вологих і сухих місцях, але частіше він використовується у вологих місцях.

Кабельні вузли

Кабелі — це кабелі, зібрані на заводі для легкого встановлення, ремонту чи оновлення. Кабельні збірки, також відомі як джгути проводів, складаються з кількох провідників, як оголених, так і ізольованих фазних проводів, з ізольованим і оголеним заземлюючим провідником обладнання. Вони укладені в металеву або неметалеву оболонку. Стандартна продукція Cable Assembly доступна в різних конфігураціях провідників. Ознайомтеся з нашим асортиментом дротів і кабелів.

Автобусні шляхи

Шина – це тип системи розподілу електроенергії. Він складається з металевого корпусу, що містить один або кілька ізольованих провідників. Шинопроводи розподіляють живлення від головного щита або розподільного щита до вторинних щитів, розподільних пристроїв та інших пристроїв. Вони часто використовуються в комерційних і промислових електричних додатках, де є потреба в кількох джерелах живлення.

Водопровід та каналізація

Що таке водопровід?

При проектуванні і будівництві будь-якої будівлі передбачаються різні інженерні системи. І одним з найбільш необхідних для створення комфорту в приміщеннях є водопровід. Водопровід – це система споруд і пристроїв для подачі води до місць споживання. Будь-яка така мережа є досить складною системою, що включає в себе обладнання різних видів. Водопроводи як приватних будинків, так і міські, однак, зазвичай складаються з трьох основних конструктивних елементів: джерело постачання, зовнішній водопровід, внутрішній водопровід.

Що таке каналізація

Призначення каналізації. У населених пунктах з повсякденною діяльністю людини утворюються забруднення різного характеру. Це так звані господарсько-фекальні води, що складаються в основному з органічного забруднення. Залежно від походження стічні води поділяються на побутові, виробничі і атмосферні. Підтримання санітарно-гігієнічного стану міст і інших населених пунктів, а також промислових підприємств можливе тільки при своєчасному видаленні з їх території стічних вод з наступною їх очисткою і обеззараженням. Розрізняють два види каналізації – вивозну і сплавну. При вивозній каналізації рідкі забруднення збирають у приймачі-вигреби і періодично вивозять на поля асенізації для обробки. Такий спосіб не забезпечує належного санітарного стану території і економічно невигідна. Її застосовують у населених пунктах, де організація іншого виду каналізації затруднена. Сплавна каналізація забезпечує транспортування стічних вод на очисні споруди, де вони інтенсивно очищаються переважно в штучно створених умовах. Очищені води випускаються в найближчі водоймища.

СТРУКТУРОВАНА КАБЕЛЬНА МЕРЕЖА

Що таке структуровані кабелі?

Структурована кабельна система — це повна кабельна система, яка по черзі підтримує кілька апаратних засобів, створюючи повну телекомунікаційну інфраструктуру. Структурована кабельна розв’язка – це різновид мережевої розводки. Ця інфраструктура служить для широкого спектру використання, наприклад, для надання телефонних послуг або передачі даних через комп’ютерну мережу. Структуровані кабелі можна знайти в окремих будівлях або охопити весь кампус. Саме це робить його таким важливим через його здатність протистояти швидким змінам, які приносять технології. Компоненти структурованих кабелів можуть включати виту пару та оптичні кабелі, а також патч-панелі та патч-кабелі. Структурована кабельна система починається в точці, де закінчується постачальник послуг (SP). Ця точка є точкою розмежування (demarc) або пристроєм мережевого інтерфейсу (NID).

Чим відрізняється кабельне підключення «точка-точка»?

Кабельна мережа «точка-точка» відноситься до методу, за якого мережеві кабелі прокладаються від однієї точки обладнання до іншої. У найпростішому розумінні назва є визначенням: ви підключаєте кабель від однієї точки до іншої. Це поширена, менш складна форма мережевих і голосових кабелів , які використовуються в невеликих офісах і будівлях. Кожна частина апаратного забезпечення має окремий кабель для легкої ідентифікації. Це зазвичай використовується для невеликих систем, які не потребують складних структурованих кабелів.

Це просте рішення, яке полегшує переміщення точок при використанні в меншому масштабі. Для невеликого офісу з кількома розміщеними телефонами або комп’ютерами ця форма кабелю передачі даних може бути найкращим рішенням. Ємність може бути меншою, ніж у структурованого кабелю, але завдання з прокладання кабелю не є «одним розміром для всіх». Кабелі «точка-точка» є ідеальним рішенням для невеликих систем, які не потребують масштабування чи розширення в межах великого кампусу.

Чим відрізняється кабельне підключення «точка-точка»?

Зі збільшенням інтерфейсу обробки даних зростає навантаження на кабельну інфраструктуру. Без оновленої інфраструктури ваша система може зіткнутися з перебоями та зниженням швидкості. Структурована кабельна мережа відрізняється від колишньої кабельної мережі «точка-точка», яка підключала кожну частину апаратного забезпечення до окремого кабелю. Структурована кабельна мережа не залежить від пристрою. Це робить структуровані кабелі кращими для великих мереж завдяки можливості легко знаходити та вирішувати проблему без необхідності сортувати сотні ідентичних і, ймовірно, немаркованих кабелів, щоб знайти єдиний кабель, який потрібно виправити.

Система диспетчеризації (BMS)

BMS (Building Management System) - комплекс організаційних, інженерно-технічних заходів і програмних продуктів, спрямованих на створення високоефективної економічної інфраструктури обслуговування будівлі, що максимально відповідає потребам користувачів і власників приміщення. Така система управління інженерією забезпечує комфортні та безпечні умови для бізнесу в адміністративних будинках, відпочинку у готелях, безпеки та комфорту у власному домі. BMS дозволяє скоротити експлуатаційні витрати завдяки об'єднанню у єдиний інженерний комплекс багатьох різноманітних систем.

BMS дозволяє в автоматичному режимі керувати роботою систем вентиляції, кондиціонування, опалення, водозабезпечення і водопідготовки, освітлення, газопостачання, транспортування (ліфти, ескалатори), безпеки та інших. BMS дозволяє отримувати об'єктивну інформацію про роботу і стан усіх систем, своєчасно повідомляти диспетчера про необхідність втручання в роботу, виклику сервісних служб у разі відхилення параметрів від штатних показників. BMS дозволяє контролювати максимально можливу кількість параметрів устаткування і показників завантаженості, перерозподіляти енергоресурси між системами і забезпечувати їх ефективну експлуатацію. BMS дозволяє вводити оптимальний режим управління інженерним устаткуванням для зменшення витрат енергоресурсів і заощадження коштів. BMS дозволяє забезпечувати централізований контроль і керування у разі позаштатних ситуацій. BMS дозволяє здійснювати своєчасну локалізацію аварійних ситуацій. BMS дозволяє оперативно приймати рішення у разі аварійних або позаштатних ситуацій (пожежа, затоплення, витікання газу, несанкціонований доступ у приміщення). Вести об'єктивний аналіз роботи устаткування, дій інженерних служб, підрозділів охорони у позаштатних ситуаціях на основі інформації автоматизованих баз даних, що зберігають усі прийняті рішення.